magunkról - FB Jegyzőkönyvek

Felügyelő bizottsági jegyzőkönyvek

1/2019.(II.20.) FB számú felügyelőbizottsági határozat:
A társaság Felügyelőbizottsága a 2019. évre vonatkozó üzleti tervet elfogadja, illetve azt elfogadásra javasolja.

2/2019. (II.19.) FB számú felügyelőbizottsági határozat:
A DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága az MNV Zrt. – kormányzati szektorba sorolt szervezetek engedélyeztetési kötelezettség alá eső adósságot keletkeztető ügyletei tárgyú – levelében foglaltakat megvizsgálta, meghallgatva a társaság ügyvezetőjének beszámolóját megállapítja, hogy nincs államadósságot keletkeztető, miniszteri engedélyhez kötött szerződése a társaságnak. A Felügyelőbizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy legkésőbb 2019. március 22. napjáig a társaság valamennyi tagjának adjon írásbeli tájékoztatót erről.

3/2019. (05.27.) számú FB határozat:
Az FB javasolja a DENOK Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolót – a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő melléklet alapján – 801.574e Ft mérlegfőösszeggel és 468e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja, azzal, hogy a társaság az eredménytartalék terhére számolja el az eredményt.

4/2019. (05.27.) számú FB határozat:
Az fb elfogadja a társaság 2018. évi közhasznúsági mellékletét és javasolja annak taggyűlés által történő elfogadását. Tekintettel arra, hogy a társaság a közhasznú minősítésnek a továbbiakban nem felel meg, ezért javasolja a DENOK Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a társaság közhasznú jogállásának elvesztésével (törlésével) kapcsolatosan.

5/2019. (05.27.) számú FB határozat:
Az FB – azzal a feltétellel, hogy DMJV Önkormányzatának Közgyűlése által, a vételi ajánlat jóváhagyásra kerül – elfogadja a társaság tulajdonában álló, debreceni 11199 hrsz. alatti, ténylegesen 4030 Debrecen, Fokos u. 12. sz. számon található – szakképzési célokat szolgáló főépület 74,6 %-a, térkőburkolat, automata öntözőrendszer, teniszpálya – ingatlanrész megvásárlására vonatkozó, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által tett 775.030.400 Ft összegű vételi ajánlatot és javasolja a vételi ajánlat taggyűlés általi  elfogadását.

 6/2019. (06.25.) számú FB határozat:
Az FB javasolja a DENOK Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésének, a társaság új, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződésének elfogadását. Az FB javasolja továbbá, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a társaság jogelődje, az ALFÖLD Szakképző Szakképző-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. között 2009. március 31. napján létrejött, oktatási közfeladatok ellátására vonatkozó Közhasznúsági Megállapodás megszüntetésre kerüljön.

 7/2019. (06.25.) számú FB határozat:
Az FB javasolja a DENOK Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a feladatellátás változás miatt, 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. szám alá, továbbá az új székhely kijelölésével egyidejűleg, a 4030 Debrecen, Fokos u. 12. szám, valamint a 4014 Debrecen-Pallag, Heltai Gáspár utca 1. szám telephelyként kerüljön feltüntetésre.

8/2019. (06.27.) számú FB határozat:
Az FB írásbeli szavazással akként döntött, hogy elfogadja a társaság tulajdonában álló, debreceni 11199 hrsz. alatti, ténylegesen 4030 Debrecen, Fokos u. 12. sz. alatt található Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által tett módosított vételi ajánlatot, és javasolja a vételi ajánlat taggyűlés általi elfogadását.

9/2019. (08.21.) számú FB határozat:
Az FB írásbeli szavazással akként döntött, hogy javasolja a taggyűlés részére a 6/2019. (06.28.) számú taggyűlési határozat visszavonását.

 10/2019. (08.21.) számú FB határozat:
Az FB javasolja a DENOK Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a 4014 Debrecen-Pallag, Heltai Gáspár utca 1. szám alatti ingatlan telephelyként kerüljön felvételre.

11/2019. (08.21.) számú FB határozat:
Az FB javasolja a DENOK Nonprofit Kft. taggyűlésének, a társaság új, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés elfogadását.

12/2019. (08.21.) számú FB határozat:
Az FB javasolja a DENOK Debreceni Nemzetközi Oktatási Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4030 Debrecen, Fokos u. 12., képviseli: Hajnal János ügyvezető) taggyűlésének a debreceni 1199 hrsz.-ú, 1 ha 379 m² területű, a valóságban Debrecen, Fokos u. 12. szám alatti ingatlan tekintetében a Debreceni Szakképzési Centrummal (székhelye: 4030 Debrecen, Fokos u. 12., képviseli: Tirpák Zsolt kancellár) képzőhely használatba adása tárgyában kötött megállapodásának az ingatlanon lévő szakképzési célokat szolgáló főépület Önkormányzat tulajdonába került 28,6 %-a, azaz 713 m² nagyságú földszinti helyiségcsoport vonatkozásában történő megszüntetését 2019. szeptember 30. napjával.

13/2019. (2019.11.21.) számú FB határozat:
Az FB javasolja a DENOK Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a társaság székhelye és a központi ügyintézés helye áttételre kerüljön a 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. szám alá, továbbá az új székhely kijelölésével egyidejűleg, a 4030 Debrecen, Fokos u. 12. szám telephelyként kerüljön feltüntetésre, míg a 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. szám a telephelyek közül kerüljön törlésre. 

14/2019. (2019.11.21.) számú FB határozat:
Az FB javasolja a DENOK Nonprofit Kft. taggyűlésének a társaság új, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés elfogadását.

1/2020. (01.16.) számú FB határozat:

Az FB akként döntött, hogy a felügyelőbizottság új elnöke a mai naptól kezdődően 2024. december 31. napjáig Dr. Gellén József Péter legyen.

2/2020. (01.16.) számú FB határozat:

Az FB elfogadja, a jelen FB jegyzőkönyv mellékletét képező okiratban foglaltaknak megfelelően, az ügyrendjét.

3/2020. (02.10.) számú FB határozat:

Az FB akként dönt, mely szerint a Társaság 2020. évi üzleti tervét a mellékletben foglalt tartalom szerint elfogadja és javasolja, hogy az a taggyűlés által is kerüljön elfogadásra.

4/2020. (05.13.) számú FB határozat:

Az FB írásbeli szavazással akként döntött, hogy elfogadja a társaság tulajdonában álló 468 db eszköz, gép, berendezés megvásárlására vonatkozó Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által tett vételi ajánlatot, és javasolja a vételi ajánlat taggyűlés általi elfogadását.

5/2020. (06.23.) számú FB határozat:

Az FB javasolja a DENOK Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolót – a jelen jegyzőkönyvhőz csatolt mérleg, eredmény-kimutatás és kiegészítő melléklet alapján – 573.068e Ft mérlegfőösszeggel és 17.258e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja, azzal, hogy a társaság az eredménytartalék terhére számolja el az eredményt. 

6/2020. (06.23.) számú FB határozat:

Az FB elfogadja a társaság tulajdonában álló, debreceni 11199 hrsz. alatti, ténylegesen 4030 Debrecen, Fokos u. 12. sz. számon található ingatlanrész (szakképzési célokat szolgáló főépület 46 %-a, azaz 1146 m2 nagyságú alapterület, a térkőburkolat, az automata öntözőrendszer, a teniszpálya és a kerítés) megvásárlására vonatkozó 505.504.000,- Ft összegű Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által tett vételi ajánlatot és javasolja a vételi ajánlat taggyűlés általi elfogadását.

7/2020. (06.23.) számú FB határozat:

Az FB elfogadja az International School of Debrecen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát és javasolja annak elfogadását a taggyűlés által.

8/2020. (06.23.) számú FB határozat:

Az FB elfogadja az International School of Debrecen által indítani kívánt csoportok számát, és javasolja annak elfogadását a taggyűlés által.

1/2021. (02.03.) számú FB határozat:

Az FB javasolja a 4025 Debrecen, Széchenyi u. 58., valamint a 4030 Debrecen, Fokos u. 12. sz. alatti ingatlanok törlését a társasági szerződésből. 

2/2021. (02.03.) számú FB határozat:

Az FB javasolja a DENOK Nonprofit Kft. taggyűlésének a társaság új, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződésének elfogadását.

3/2021. (02.17.) számú FB határozat:

Az FB akként dönt, mely szerint a Társaság 2021. évi üzleti tervét a mellékletben foglalt tartalom szerint elfogadja és javasolja, hogy az a taggyűlés által is kerüljön elfogadásra.

4/2021. (05.18.) számú FB határozat:

Az FB javasolja a DENOK Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámolót – a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt mérleg, eredmény-kimutatás és kiegészítő melléklet alapján – 244.596e Ft mérlegfőösszeggel és 2.266e Ft adózott eredménnyel elfogadja, azzal, hogy a társaság az eredménytartalék javára számolja el az eredményt.

Taggyűlési jegyzőkönyvek

1/2019. (05.30.) számú taggyűlési határozat:
A taggyűlés a 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolót – a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő melléklet alapján – 801.574 eFt mérlegfőösszeggel és 468 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja, azzal, hogy a társaság az eredményt az eredménytartalék terhére számolja el.

2/2019. (05.30.) számú taggyűlési határozat:
A taggyűlés a 2018. évi közhasznúsági mellékletet elfogadja, illetve felhívja a társaság ügyvezetőjét, hogy a jogszabályban előírt 60 napos határidőn belül tegye meg a szükséges intézkedéseket a társaság közhasznú jogállásának elvesztésével (törlésével) kapcsolatosan.

3/2019. (05.30.) számú taggyűlési határozat:
Az FB javasolja a DENOK Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolót – a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő melléklet alapján – 801.574e Ft mérlegfőösszeggel és 468e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja, azzal, hogy a társaság az eredménytartalék terhére számolja el az eredményt.

4/2019. (06.14.) számú taggyűlési határozat:
A taggyűlés akként határozott, hogy elfogadja az International School of Debrecen mai napon kelt, egységes szerkezetű alapító okiratát. A taggyűlés megállapítja, hogy a jelen határozatot tartalmazó jegyzőkönyv, egyben az International School of Debrecen alapító okirata 2. sz. módosításának is minősül. A taggyűlés felhatalmazza Hajnal János ügyvezetőt az International School of Debrecen új egységes szerkezetű alapító okiratának aláírására.

5/2019. (06.28.) számú taggyűlési határozat:
A taggyűlés akként határozott, hogy elfogadja a társaság közhasznúságának elvesztését, valamint a Magyar Állam üzletrészének Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által történő megszerzésének okából a társasági szerződés módosítását és a DMJV-vel kötött közhasznúsági megállapodás megszüntetését.

6/2019. (06.28.) számú taggyűlési határozat:
A taggyűlés elfogadja, hogy a feladatellátás változás miatt, 2019. szeptember 1. napjától a társaság székhelye és a központi ügyintézés helye áttételre kerüljön a 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. szám alá, továbbá az új székhely kijelölésével egyidejűleg, a 4030 Debrecen, Fokos utca 12. szám, valamint a 4014 Debrecen-Pallag, Heltai Gáspár utca 1. szám telephelyként kerüljön feltüntetésre.

7/2019. (06.28.) számú taggyűlési határozat:
A taggyűlés akként döntött, hogy jóváhagyja a társaság tulajdonában álló, debreceni 11199 hrsz. alatti, ténylegesen 4030 Debrecen, Fokos u. 12. sz. számon található ingatlanrészből a szakképzési célokat szolgáló főépület 28,6 %-a, azaz 713 m² nagyságú földszinti helyiségcsoport megvásárlására vonatkozó vételi ajánlatot, mely szerint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a társaság számára 2 részletben fizeti meg oly módon, hogy az első részletetet (115.000.000,- Ft-ot) az adásvételi szerződés aláírását követően azonnal, a második részletet (114.000.000,- Ft-ot) az ingatlanrész tényleges birtokba adását követően azonnal. A taggyűlés felhatalmazza Hajnal János ügyvezetőt az adásvételi szerződés aláírására.

 8/2019. (08.26.) számú taggyűlési határozat:
A taggyűlés akként dönt, hogy a társaság új telephelye 2019. szeptember 1. napjától a 4014 Debrecen-Pallag, Heltai Gáspár u. 1. szám.

9/2019. (08.26.) számú taggyűlési határozat:
A taggyűlés akként határozott, hogy elfogadja a társaság 2019. szeptember 1. napjától hatályos új, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését.

10/2019. (08.26.) számú taggyűlési határozat:
A taggyűlés akként dönt, hogy a társaság a debreceni 11199 hrsz.-ú, 1 ha 379 m² területű, a valóságban Debrecen, Fokos u. 12. szám alatti ingatlan tekintetében a Debreceni Szakképzési Centrummal (székhelye: 4030 Debrecen, Fokos u. 12., képviseli: Tirpák Zsolt kancellár) képzőhely használatba adása tárgyában kötött megállapodását, az ingatlanon lévő szakképzési célokat szolgáló főépület Önkormányzat tulajdonába került 28,6 %-a, azaz 713 m² nagyságú földszinti helyiségcsoport vonatkozásában megszünteti 2019. szeptember 30. napjával és felhatalmazza Hajnal János ügyvezetőt annak aláírására.

11/2019. (11.28.) számú taggyűlési határozat:

A taggyűlés elfogadja, hogy a feladatellátás változás miatt, a társaság székhelye és a központi ügyintézés helye áttételre kerüljön a 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. szám alá, továbbá az új székhely kijelölésével egyidejűleg a 4030 Debrecen, Fokos u. 12. szám telephelyként kerüljön feltüntetésre, míg a 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. szám a telephelyek közül kerüljön törlésre.

12/2019. (11.28.) számú taggyűlési határozat:

A taggyűlés akként határozott, hogy elfogadja a társaság új, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését.

13/2019. (11.28.) számú taggyűlési határozat:
A taggyűlés akként határozott a Debreceni Nemzetközi Iskola igazgatójának Öreg Jánosnak, mint vezető állású munkavállalónak a munkaviszonyát 2019. december 1. napjával közös megegyezéssel megszünteti, a jogviszony megszüntetéséig időarányosan járó, ki nem adott szabadságának megváltása mellett,

14/2019. (11.28.) számú taggyűlési határozat:

A taggyűlés egyhangúan akként határozott, hogy megbízza az ügyvezetőt pályázat kiírására a Debreceni Nemzetközi Iskola igazgatói munkakörének ellátására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógus előmeneteli rendszerről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet előírásaira figyelemmel oly módon, hogy a pályázat elbírálása során előnyt jelenthet:

– legalább öt év nemzetközi/külföldi oktatási intézményben szerzett szakmai gyakorlat,

– legalább két év vezetői gyakorlat.

15/2019. (11.28.) számú taggyűlési határozat:

A taggyűlés egyhangúan akként határozott, hogy 2019. december 2. napjával a 14/2019. (11.28.) számú taggyűlési határozatban rögzített pályázat eredményes elbírálásáig, kijelöli Arsenault Trina-t, a Debreceni Nemzetközi Iskola általános iskolájának igazgatóját az intézmény igazgatói munkakörbe tartozó feladatok helyettesként történő ellátására.

16/2019. (11.28.) számú taggyűlési határozat:
A taggyűlés egyhangúan akként határozott, hogy a 11/2019. (11.28.), a 12/2019. (11.28.) sz., valamint a 15/2019. (11.28.) sz. közgyűlési határozatokra tekintettel felkéri az ügyvezetőt a Debreceni Nemzetközi Iskola alapító okiratának módosítására, és a működést engedélyező Emberi Erőforrások Minisztériuma felé az adatváltozások bejelentésére.

 17/2019. (12.13.) számú taggyűlési határozat:

A taggyűlés elfogadja, hogy a társaság valamennyi jelenlegi felügyelőbizottsági tagja 2019. december 31. napjával kerüljön visszahívásra, illetve 2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó határozott időre, a társaság új felügyelőbizottsági tagjainként Dr. Gellén József Péter, Bognár István Ádám, valamint Szabados Andrea kerüljön megválasztásra, azzal, hogy Dr. Gellén József Péter és Bognár István megbízásukat bruttó 45.000 Ft/hó ellenében lássák el, míg Szabados Andrea megbízását díjazás nélkül látja el.  

 18/2019. (12.13.) számú taggyűlési határozat:
A taggyűlés akként határozott, hogy elfogadja a társaság új, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését, mely társasági szerződés 2020. január 1. napján lép hatályba. 
 
1/2020. (02.18.) számú taggyűlési határozat:
A taggyűlés elfogadja a társaság 2019. évi – a taggyűlési meghívó 1. sz. mellékletét képező – üzleti tervét.
 
2/2020. (05.15.) számú taggyűlési határozat:
A taggyűlés akként dönt, hogy jóváhagyja a társaság tulajdonában álló, 468 db eszköz, gép, berendezés megvásárlására vonatkozó, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által tett bruttó 62.000.000,- Ft összegű vételi ajánlatot.
 
3/2020. (06.26.) számú taggyűlési határozat:
A taggyűlés a 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolót – a jelen jegyzőkönyvhőz csatolt mérleg, eredmény-kimutatás és kiegészítő melléklet alapján – 573.068e Ft mérlegfőösszeggel és 17.258e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja, azzal, hogy a társaság az eredményt az eredménytartalék terhére számolja el. 
 

4/2020. (06.26.) számú taggyűlési határozat:

A taggyűlés akként dönt, hogy elfogadja a debreceni 1199 hrsz. alatti, ténylegesen 4030 Debrecen, Fokos u. 12. sz. számon található ingatlanrész (szakképzési célokat szolgáló főépület 46 %-a, azaz 1146 m2 nagyságú alapterület, a térkőburkolat, az automata öntözőrendszer, a teniszpálya és a kerítés) megvásárlására vonatkozó 505.504.000,- Ft összegű, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által tett vételi ajánlatot.

A taggyűlés felhatalmazza Hajnal János ügyvezetőt az adásvételi szerződés aláírására.

5/2020. (06.26.) számú taggyűlési határozat:

A taggyűlés akként dönt, hogy elfogadja az International School of Debrecen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.

A taggyűlés felhatalmazza Hajnal János ügyvezetőt az International School of Debrecen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására,

6/2020. (06.26.) számú taggyűlési határozat:

A taggyűlés akként dönt, hogy az International School of Debrecen által előterjesztett, a jelen jegyzőkönyv 4. sz. melléklete szerint fogadja el az International School of Debrecen által indítható csoportok számát.

7/2020. (09.18.) számú taggyűlési határozat:

A taggyűlés elfogadja a taggyűlésnek, hogy a Fokos u. 12. szám alatti ingatlanra és ingóságokra a DCSC-vel képzőhely használatba adására kötött megállapodásának módosítását az adásvételi szerződésekben foglaltaknak megfelelően.

1/2021. (02.10.) számú taggyűlési határozat:

A taggyűlés akként határozott, hogy a társaság 4025 Debrecen, Széchenyi u. 58., valamint a 4030 Debrecen, Fokos u. 12. sz. alatti telephelyei kerüljenek törlésre a társasági szerződésből és a cégnyilvántartásból. 

2/2021. (02.10.) számú taggyűlési határozat:

A taggyűlés akként határozott, hogy elfogadja a társaság új, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését, mely társasági szerződés 2021. február 10. napján lép hatályba.

3/2021. (03.26.) számú taggyűlési határozat:

A taggyűlés elfogadja a társaság 2021. évi – a taggyűlési meghívó 1. sz. mellékletét képező – üzleti tervét.

4/2021. (05.28.) számú taggyűlési határozat:

A taggyűlés akként határozott, hogy a 2020. évi számvitelu törvény szerinti beszámolót – a jelent jegyzőkönyvhöz csatolt mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő melléklet alapján – 244.596 e Ft mérlegfőösszeggel és 2.266 e Ft mérleg szerinti adózott eredménnnyel elfogadja, azzal, hogy a társaság az adózott eredményt az eredménytartalék javára számolja el.